Дойче Шуле сургуулийг
сонгох 9 шалтгаан

 • Герман, англи хэлний чанартай сургалт
 • Чадварлаг, туршлагатай сурган хүмүүжүүлэх баг
 • Нийгэмшсэн суурь хүмүүжил
 • Сурагч солилцооны хөтөлбөр
 • Гадаад хэлний хамтарсан зуны сургалт
 • Герман хэлний B1 дипломтой сурагчдаа ХБНГУ-ын мэргэжлийн коллежид суралцуулах, зуучлах
 • Тогтвортой сургалтын төлбөр
 • Анги дүүргэлт (25 хүртэл)
 • Өдөр өнжүүлэх төв

Манай сургуулийн 6 суурь зарчим


Герман хүүхдэд суурь хүмүүжлийг олгох зарчмыг хатуу баримталж ирсэн “Deutsche Tugend” ба “Германы буянт үйл” хүмүүжлийн суурийг бүх хүүхдүүддээ олгох.

 • Ажилсаг, хөдөлмөрч байдал
 • Соёлтой, боловсон харилцаа
 • Шударга ёс, зан чанар
 • Сахилга бат, дэг журам
 • Цаг хатуу баримтлах
 • Бусдыг хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөх.