“Ерөнхий боловсролын сургууль-Ирээдүйн түнш” (PASCH/ПАШ) 10 жилийн ой