Laternen fest 2018
October 26, 2018
ПАШ (PASCH) “Smart- дэлхий“ (Smarte Welt)
November 23, 2018

    Шилдэг сурагчид: 2-р ангийн төрөлд
1-р байр 2б ангийн сурагч Г.Хүслэн
2-р байр 2б анийн сурагч Э.Төгс-Ундрал
3-р байр 2б ангийн сурагч Г.Есүй

Шилдэг сурагчид: 3-р ангийн төрөлд
1-р байр 3а ангийн сурагч О.Бишрэлт
2-р байр 3а ангийн сурагч О.Алтансор
3-р байр 3а ангийн сурагч Ц.Амирлан

Шилдэг сурагчид: 4-р ангийн төрөлд
1-р байр 4б ангийн сурагч У.Чингүүн
2-р байр 4а ангийн сурагч Н.Тэлмэн
3-р байр 4а ангийн сурагч Ч.Сүндэрьяа

Шилдэг сурагчид: 5-р ангийн төрөлд
1-р байр 5а ангийн сурагч Ч.Хулан
2-р байр 5б ангийн сурагч Б.Цэнгүүн
3-р байр 5а ангийн сурагч Э.Есүй

Шилдэг сурагчид: 6-р ангийн төрөлд
1-р байр 6б ангийн сурагч О.Гүнжү
2-р байр 6а ангийн сурагч Б.Мишээл
3-р байр 6а ангийн сурагч Д.Намуулан

Амжилттай оролцсон сурагчдадаа баяр хүргэе!

АХЗАН