GMiT СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО. 2019-03-16