Сүхбаатар дүүргийн “Төрөлжсөн олимпиад”-ын медаль гардуулах ёслол боллоо.